Categories: Klubbnyheter
      Date: 2017-04-01 01:45
     Title: Varmt välkommen till årsmöte och förarövning lördagen den 29 april

Så var det dags för årsmöte i MX-5 Racing Club. I år sammanfaller årsmötet med den andra förarövningen för säsongen och vi valt att hålla årsmötet på Bråvalla utanför Norrköping som är den träff närmast klubbens geografiska mittpunkt.


Förarövningen riktar sig till alla som vill testa Miatan i konbana under trevliga former. Hela dagen kommer du ha möjlighet att prova 2 olika konbanor (en lite snabbare och en med lite snävare utformning). Alla har även möjlighet att delta i MX-5 Sprint Cup deltävlingen som körs under dagen.
Strax efter klockan 12 kommer vi genomföra klubben årsmöte. I samband med årsmötet kommer klubben att bjuda alla deltagare på en lättare lunch.

Hålltider
09:00 Samling och besiktning av bilar
09:30 Förargenomgång
Strax efter 12:00 Lunch och Årsmöte (hålls i lokal på flygplatsen)
ca: 16:30 Hemresa

Årsmötet
Alla medlemmar är välkomna att medverka vid klubbens årsmöte. Årsmötet kommer att genomföras ca 12:30 och beräknas pågå ca 45 minuter. Missa inte detta tillfälle till att påverka klubbens framtid, det är er vilja som styr klubbens framtid. Vi är därför tacksamma om du som medlem har möjlighet närvara vid årsmötet och hoppas att många medlemmar väljer att engagera sig i klubbens arbete. Under punkten ”Övrigt” kan du ta upp sådant du känner är oklart eller vill ändra på. Om du inte fysiskt kan närvara har du möjlighet att via fullmakt vara med och rösta. På årsmötet kommer bl. a följande att behandlas: (fullständig dagordning årsmöte mm kommer att finns att ladda ner från hemsidan)
• Fastställande av medlemsavgifter för det kommande räkenskapsåret.
• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
• Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
• Val av styrelsemedlemmar mm
• Övriga frågor.

Information om banan:
Bråvalla, som ligger utanför Norrköping är en gammal militärflygplats med 2 långa landningsbanor som passar utmärkt för konbaneträffar. Bilar med starkare motor är nödvändigtvis inte snabbare i konbanor, då det svänger mest hela tiden – istället kräver det sin förare och en välbalanserad bil.

Upplägg konbanekörningen:
Vi kommer använd 2 landningsbanor där 2 olika konbanor är utlagda, var och en är ca 1 km lång. Under hela dagen kommer vi ha tidtagning aktiv i båda konbanorna så att du får tydlig feedback på hur din körstil påverkar hastigheten runt konorna.

MX5 Sprint Cup
En kortfattad beskrivning av sprintcupen på Bråvalla:
• Syftet med Sprint Cupen är att under säkra former lära sig hantera sin bil bättre samt att kunna mäta sina färdigheter mot sig själv och andra förare.
• MX-5 Sprint Cup är öppen för alla miator som har godkänd kontrollbesiktning (helt original eller preppade bilar spelar ingen roll och även Mazdas RX-modeller är välkomna)
• När det gäller personlig säkerhetsutrustning räcker heltäckande klädsel och hjälm
• Det kommer att finnas två klasser (gatdäck respektive r-däck)
• Sprint Cupen körs med tidtagning på konbanan
• Vid deltävlingen på Bråvalla får varje förare möjlighet att köra 2 gånger på tid i respektive konbana och den bästa tiden i respektive konbana summeras för att beräkna placering och poäng i deltävling

Slutresultatet för sprintcupen blir summan av de fyra bästa deltävlingarna för varje förare + 2 poäng per deltävling man deltar i. Med andra ord behöver man inte vara med på alla deltävlingar för att kunna placera sig i total-cupen, men man premieras om man väljer att vara med på flera av våra träffar.

Anmälan/betalning
Notera att anmälan till bankörningen sker genom anmälan på hemsidan samt att betala in avgiften på 250 kr (observera att denna träffen bara är öppen för medlemmar i MX-5 Racing Club) till klubbens bankgiro eller plusgiro BankGiro: 223-0811 eller PlusGiro: 45 31 46-3 och uppge ditt medlemsnummer.

Om du har frågor, ring/maila mig eller ställ fråga via forumet på hemsidan. Andreas Eckemark andreas@mx5racingclub.se. Du kan även nå mig på tel. 076-7219531

Varmt välkomna
/Andreas E, Ordförande