Categories: Klubbnyheter
      Date: 2017-01-22 03:10
     Title: Resultatet från 2016 års enkät

Nu har svaren på vår årliga enkät sammanställts vilket ligger till grund för klubbens arbete under 2017. I år svarade 91 personer (vilket motsvarar 43% av klubbens medlemmar).

Här hittar ni resultatet, både grafer där årets svar kan jämföras med tidigare år samt de övriga synpunkterna från er medlemmar med styrelsens svar:

http://www.mx5racingclub.se/forum/viewtopic.php?f=3&t=4250