Categories: Klubbnyheter
      Date: 2015-03-12 00:45
     Title: Klubbens fördelning av inkomster och utgifter 2014

För information syns i de två bifogade tårtdiagrammen hur fördelningen varit på klubbens inkomster respektive kostnader under 2014.


Av förklarliga skäl kan huvuddelen av kostnaderna kollas till våra event vilket stämmer väl överens med att det är klubbens "core business". Även på inkomstsidan är eventen den stora posten även om medlemsavgifterna hjälper till att ge klirr i kassan.

 

Under 2014 gick klubben bra ekonomiskt, mycket beroende på bra uppslutning på de stora träffarna. Överskottet som blev en förljd av detta har återinvesterats i klubben genom inköp av ytterligare material (koner och tidtagningsutrustning) för att kunna erbjuda er ännu bättre och fler event framöver.