Categories: Klubbnyheter
      Date: 2014-12-28 03:31
     Title: Resultatet från 2014 års enkät

Nu har svaren på vår årliga enkät sammanställts vilket ligger till grund för klubbens arbete under 2015. I år svarade 73 personer (vilket motsvarar 45% av klubbens medlemmar).


Här hittar ni resultatet, både grafer där årets svar kan jämföras med tidigare år samt de övriga synpunkterna från er medlemmar med styrelsens svar:

http://www.mx5racingclub.se/forum/viewtopic.php?f=3&t=3432