Categories: Klubbnyheter
      Date: 2017-10-07 13:59
     Title: Fyll i medlemsenkäten 2017

Som ett led i vår målsättning att klubbens inriktning och aktiviteter ska baseras på vad ni som medlemmar tycker har vi vanan trogen även i år tagit fram en medlemsenkät.
Vi vädjar till dig som medlem att ta ett par minuter i anspråk och svara på frågorna, det är dina idéer och synpunkter som skall ligga som grund för klubbens fortsatta arbete, vi behöver Ditt svar!

Gå till enkäten